Årsmöte 2008

Söndagen den 13 april höll Jändelsällskapet årsmöte i Jämjö församlingshem.
Vice ordförande Karl-Erik Karlsson var ordförande vid mötet och Dan Persson var sekreterare.

Karin Hartler läste med stor inlevelse flera dikter av Ragnar Jändel. För underhållningen stod Cittrornellona för och minsta risk för vårdepression försvann med hjälp av deras glädje och ljuva musik. Skattmästare Birger Svensson avtackades efter lång och trogen tjänst. Birger har varit medlem nästan sedan sällskapet bildades och har lagt ner mycket arbete och tid för att sprida Jändels skrifter samt skött sällskapets ekonomi. Jändelsällskapet tackar Birger ännu en gång samt alla deltagande för en trivsam söndagseftermiddag!

Foto: MoJ-08