Ragnar Jändels "Blekingekust" målad 1983 av Edith Nessets (1923-88), bildlärare på Jändelskolan. Tavlan är en gåva från studieförbundet Vuxenskolan till BLB (Bildningsförbundet) vid dess 75 års jubileum i Bräkne-Hoby den 7 mars 1983. Den 24 maj (2005) överlämnade Peter Johansson (BLB) tavlan till Jändelsällskapets ordförande Bengt Grönblad för upphängning i Jändelstugan.