Kulturminnesvård i Jämjö

Ragnar Jändel föddes i Jämjö i östra Blekinge den 13 april 1895. Han gick ur tiden den 6 maj 1939 i Ronneby och var förutom författare även måleriarbetare. I Jämjö vårdar man ömt minnet av Ragnar Jändel och hans författarskap.

Ragnar växte upp under mycket fattiga förhållanden som kom att prägla hans diktning och känsla för samhörigheten med samhällets olycksbarn. Han födelsestuga finns i östra delen av Jämjö samhälle i stort sett på den plats den stod när Ragnar växte upp. Jändelsällskapet som bildades 1988 förvaltar stugan.

- Med bistånd av välvilliga företag och även enskilda har vi genomfört en rekonstruktion av Ragnar Jändels barndomshem berättar Bengt Grönblad ordförande i Jändelsällskapet. Stugan invigdes 1993 och vi håller mindre möten och studiecirklar här berättar Bengt.

Torvtak
Stugan, med jordkällare, förråd, brunn och även utedass runt omkring ligger inbäddad i höstgrönskan vid Ekarydsvägen strax innan den så kallade flygrakan i östra delen av Jämjö samhälle. Medlemmar och bybor har samlats för en del höstarbete vid stugan. Taket som har torvtak behöver också kompletteras. Först går Bengt Grönblad ihopkrupen fastgjord i en lina på taket och hugger sly och annat med en häcksax.

Nere på marken så sågar Bertil och Ann-Marie Hansson till torvblocken som sedan skall läggas på taket. För att dela torven måste man ha en speciell såg. Den skall vara gammal och väl använd och inte allt för vass. Lite tricket är det för torvblocket skall vara i två hela delar. Sedan skall den nya torven läggas på taket.

Pinnräfsa
En bit längre bort skall Karl-Erik Karlsson slå gräset och med sig har han egentillverkad räfsa och han berättar för Thor Andersson om tillverkningen. - Skaftet är av bok, berättar han, och själva räfsan är i ask. Den är ju avsedd att räfsa hö och lättare arbeten och inte långt tungt gräs. Till det har han andra räfsor.

Stugans historia
Originalstugan skall vara från 1700-talet och varit bränneri innan den flyttades till Långamon som platsen heter där stuga ligger. Ragnar Jändels föräldrar köpte stugan någon gång i mitten av 1870-talet. Ragnars mor som blev änka 1905 kunde inte behålla stugan av ekonomiska skäl. Några år senare kunde hon dock köpa tillbaka den då hon fått pengar av en släkting i Amerika.

Femtio kronor kostade den vilket var en halv månadslön för en industriarbetare vid denna tid. Stugan togs av kommunen 1920 som ersättning för fattighjälp (!). Stugan rasade ihop i mitten av 1930-talet och 1967 köpte Jämjö Arbetarkommun tomten och 1970 invigdes födelseplatsen.

Släkttavla
Vi tar oss en titt inuti stugan och stiger in i den lilla farstun. Här sitter Ragnar Jändels släktavla som berättar att Ragnar Jändel var son till målaren August Jändel och dennes hustru Kristina Jonasdotter. I en liten kammare finns hela hans litterära produktion att köpa.

Ragnar Jändel gick Brunnsviks folkhögskola åren 1915-17 en tid mitt under brinnande världskrig . Här gick han tillsammans med bland andra Dan Andersson och Harry Blomberg som blev Jändels goda vänner. På ett liknande sätt som många unga svenska författare under denna tid började han som skald i den proletära falangen, men övergav så småningom kampmotiven.

Resten av stugan tas upp av ett lite större rum som är tidsenligt inrett med skänkta tidsenliga föremål som fanns i hemmet då Ragnar Jändel en gång bodde i originalstugan.

För den som är intresserad så är stugan varje onsdag mellan sex och åtta på kvällen. Då finns även en guide i stugan som berättar om Ragnar Jändel. Det går även bra att besöka stugan på andra tider och även att hyra den för mindre arrangemang.

Text och foto
Ingmar Elofsson
ingmar@comsek.se