Jändelskulpturen

 

Niels Elley bildkonstnär (främst i sten) från Engsjömåla har tillfrågats att göra en porträttbyst i granit av Ragnar Jändel. Jändelsällskapet efterlyser ett stycke granit för konstverket. Storleken ska vara 2.50 m lång med en diameter av minst 0.80 m och blocket ska helst komma från ett stenbrott
(pga hållbarheten).

Har ni något tips var ett sådant stenstycke kan uppbringas samt förslag till var stenbysten ska placeras? Hör av er till Jändelsällskapet!