Kulturstipendium 2004

 

 

 

Jändelsällskapet representerade av ordförande Bengt Grönblad och skattmästare Birger Svensson mottog torsdagen den 16 december ett kulturstipendium på 10 000 kr från Region Blekinge. Stipendiumet utdelades vid en ceremoni på Blekinge Museum av Mats Persson, ordförande i Region Blekinges kulturnämnd. Bengt Grönblad berättar att pengarna ska användas till "Jändelfilmen" en samproduktion mellan Jändelsällskapet, Jändelskolan och SVT. Grattis!

Foto: Ingemar Lönnbom