Förteckning över tonsatta dikter av Ragnar Jändel

 

Verktitel Kompositör Noter
Hymn Gustav Fryksen Ja
Vårbarn Bror Axel Söderlund Ja
Lärkan Lille-Bror Söderlundh Ja
Till min hustru Gärt Necksten Ja
Majkväll Gärt Necksten Ja
I Getsemane Gustav Fryksen Ja
Majkväll Gustav Fryksen Ja
Kristus Gustav Fryksen Ja
Visan Gustav Fryksen Ja
Det är svalt invid den källan Sara Fredh Ja
Som en vår Hans Ljungberg Ja
Hänryckning Hans Ljungberg Ja
Lycka Hans Ljungberg Ja
Glädje Hans Ljungberg Ja
Ja, syster, det är sant... Gärt Necksten Ja
Svenskt landskap Gärt Necksten  
Kom låt oss vandra Gärt Necksten Ja
Till min hustru Gärt Necksten  
Härdad i hunger Edvin Fritz Ja
Vår kärlek Gunnar Turesson Ja
Ett vårstycke Dag Lundin CD
Ensam kväll Dag Lundin CD
Vid havet Dag Lundin CD
Hemlös Dag Lundin CD
Allt är tyst och stilla Dag Lundin CD
November Dag Lundin CD
Det regnar Dag Lundin CD
Havets klockor Dag Lundin CD
Jag längtar hem Dag Lundin CD
Visan Ronny Olsson  
Då har ditt liv en mening... Ronny Olsson  
Heden och havet Ronny Olsson  
Tiggaren Ronny Olsson  
Min väg Ronny Olsson  
Till min hustru Ronny Olsson  
Svar Ronny Olsson  
Barnvisa Ingrid Hagman Ja
Härdad av hunger Edvin Tulsson  
Jag har ett hem vid havet Gösta Nystroem  
Sånger vid havet Gösta Nystroem  
Förvårs kväll David Wikander  
Det tändes en stjärna Carl-Bertil Agnestig  
Herre hur dig världen hädat Gustaf Nordqvist  
Det regnar Olallo Morales  
Herre jag har hört din stämma Sven-Eric Johansson  
Hymn Sven-Eric Johansson  
Härdad i Hunger Stig Ågren  
Höstfjäril Stig Ågren  
Ingen är som du Stig Ågren  
Kom låt oss vandra Stig Ågren  
Kristus Stig Ågren  
Rening tre sånger för sopran Stig Ågren  
Svenskt landskap Stig Ågren  
Till de unga Stig Ågren  
Vid havet Stig Ågren  
Det tändes en stjärna Göran Sanden  
Vid havet Ove Engström  
Bortom mörkret Ove Engström  
Brodern Ove Engström  
Lärkan Gunnemar Carlstedt Ja
Det största ordet Gunnemar Carlstedt Ja
Glädjedag Gunnemar Carlstedt Ja
Nära dig Gunnemar Carlstedt Ja
Segersång Gunnemar Carlstedt Ja